Archives

Nol Jurgers erelid

Op onze jaarlijkse feestmiddag waar de kampioenen worden gehuldigd en ieder lid een waardevolle prijs krijgt voor de inspanningen van het afgelopen jaar kreeg een speciaal karakter.

Halverwege de middag werd Nol Jurgers toegesproken door voorzitter Alex Overbeeke die zijn geschiedenis bij De Streyenvissers uitvoerig uit de doeken deed. Vanaf de oprichting van de vereniging lid geworden samen met vader Jac. Jurgers die gelijk secretaris werd. Na het overlijden van vader Jac werd Nol door de toenmalige voorzitter Dré Vleghels benaderd om de functie over te nemen. Het werd geen vraag, maar gewoon de functie overnemen. Hij heeft de functie 12 jaar vol gehouden en daarna tot op heden als commissaris. Totaal zijn dit 51 jaar waarvoor hij in de tussentijd een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen, lid van Oranje Nassau en namens de federatie de zilveren speld.

Tevens heeft hij de eremedaille ontvangen van de vereniging wegens het lidmaatschap 60 jaar vanaf de oprichting. Nu hij bij de volgende Algemene ledenvergadering niet meer herkiesbaar was is bij het bestuur het besluit gerezen iets extra’s iets bijzonders te doen.

Voor al zijn werkzaamheden binnen en buiten de vereniging hebben wij besloten om Nol Jurgers te benoemen als Erelid van De Streyenvissers

spacer